Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-147289-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại Chi cục bảo vệ thực vật
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với Tổ chức, cá nhân: Trước khi giấy chứng nhận hết thời hạn 03 tháng, tổ chức, cá nhân có nhu cầu, nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội
Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Bước 1: Chi cục BVTV tiếp nhận hồ sơ, thành lập tổ thẩm định, tiến hành kiểm tra theo các bước sau: Kiểm tra hồ sơ đăng ký, đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. Kiểm tra, đánh giá điều kiện sản xuất rau, quả an toàn trên thực tế.
Bước 2: Căn cứ kết quả kiểm tra do Chi cục BVTV Hà Nội thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định, nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thì cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn. Nếu chưa đảm bảo, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký khắc phục những điều kiện chưa đạt yêu cầu
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất rau, quả an toàn theo mô hình kinh tế trang trại (diện tích sản xuất từ 02 ha trở lên)
Đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân sản xuất rau, quả an toàn có quy mô nhỏ hơn (dưới 02 ha) nếu có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ xem xét, giải quyết theo từng trường hợp cụ thể
Nơi sản xuất nằm trong vùng quy hoạch sản xuất rau, quả an toàn của Thành phố.
Đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu)
Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu)
Bản cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn
Bản sao có công chứng bằng cấp chuyên môn và hợp đồng lao động còn hiệu lực (thường xuyên hoặc không thường xuyên) của cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn
Sơ đồ khu sản xuất đăng ký cấp giấy chứng nhận có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường quản lý
Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất rau, quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận lần trước
Báo cáo về những biến động về lao động (nếu có)
Báo cáo của Chi cục bảo vệ thực vật hoặc tổ chức chứng nhận về thự chiện sản xuất rau, quả, chè an toàn trong thời gian được cáp giấy chứng nhận lần trước (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn
Tải về
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả, chè an toàn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-147289-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16