Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-148491-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ thì thành lập Hội đồng đánh giá. Thời gian từ khi quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đến khi ra quyết định chỉ định không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, trừ trường hợp tổ chức chứng nhận có những điểm chưa phù hợp phải tiến hành khắc phục
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức: Nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội lấy giấy hẹn và nhận kết quả khi đến hẹn
Đối với cơ quan hành chính nhà nước: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp nhận, viết giấy hẹn, thẩm định hồ sơ, nếu hợp lệ thì ra Quyết định chỉ định Tổ chức Chứng nhận, trả kết quả khi đến hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hệ thống quản lý
a) Sổ tay chất lượng theo hướng dẫn tại điểm 4.5.3 của TCVN 7457:2004 - Yêu cầu chung đối với các tổ chức chứng nhận sản phẩm.
b) Hệ thống quản lý phải được thực thi, thực hiện giám sát nội bộ thường xuyên theo TCVN 7457:2004.
c) Tổ chức chứng nhận phải tham gia vào hệ thống quản lý và giám sát quốc gia.
Môi trường
- Tổ chức chứng nhận phải đủ diện tích làm việc thuận lợi cho các nhân viên;
- Bàn, ghế và các đồ đạc cần thiết khác phải sạch sẽ và nguyên vẹn.
- Có điều hoà nhiệt độ.
- Có đủ điện, nước đáp ứng yêu cầu làm việc của nhân viên.
- Phòng bảo quản hoặc thiết bị bảo quản mẫu được kiểm soát (nhiệt độ, độ ẩm không khí), được bảo vệ chống sự xâm nhập của chuột và côn trùng khác.
Năng lực cán bộ
a) Tất cả cán bộ, nhân viên tổ chức chứng nhận phải:
- Được đào tạo về chứng nhận đối với lĩnh vực đăng ký chỉ định;
- Đọc và hiểu các chỉ dẫn, các luật lệ liên quan đến công việc của mình;
- Thực hiện được các chỉ tiêu đánh giá và giám sát được phân công;
- Biết điền vào biên bản đánh giá do mình thực hiện;
b) Có nhân viên lấy mẫu hoặc hợp đồng thuê người lấy mẫu được chỉ định. Trường hợp đăng ký chỉ định là tổ chức chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật thì tổ chức chứng nhận phải có người lấy mẫu được chỉ định, đối với lĩnh vực giống cây trồng phải có người kiểm định giống cây trồng được chỉ định.
Phòng hoặc tủ chứa tài liệu (có khoá)
Quản lý và giám sát nội bộ
Tổ chức chứng nhận đã thực hiện quản lý và giám sát nội bộ theo TCVN 7457:2004
Tài liệu chuyên môn
a) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; quy trình sản xuất; phương pháp lấy mẫu, sổ tay lấy mẫu; bảng mô tả đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.
b) Các mẫu văn bản tài liệu khác: biên bản lấy mẫu, biên bản kiểm định đồng ruộng, biên bản nhận mẫu, giấy chứng nhận lô sản phẩm/sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật.
c) Trường hợp đăng ký chỉ định là tổ chức chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật thì tổ chức chứng nhận phải có tài liệu chuyên môn theo yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm được chỉ định.
Thiết bị, dụng cụ và phòng kiểm nghiệm
a) Các dụng cụ lấy mẫu, chia mẫu, phòng bảo quản hoặc thiết bị bảo quản mẫu;
b) Máy vi tính và phần mền xử lý và quản lý số liệu.
c) Có phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng thuê phòng kiểm nghiệm được chỉ định. Trường hợp đăng ký chỉ định là tổ chức chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật thì tổ chức chứng nhận phải có phòng kiểm nghiệm được chỉ định.
Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn
Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP
Kết quả hoạt động đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký xin gia hạn hoặc trong lĩnh vực đăng ký bổ sung (nếu có)
Các tài liệu thuyết minh về sự thay đổi, bổ sung trong lĩnh vực xin thay đổi, bổ sung lĩnh vực chứng nhận, phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-148491-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25