Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-148566-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch và Đầu tư - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức: Nộp hồ sơ theo quy định, nhận giấy hẹn, nhận kết quả khi đến hẹn tại bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội
Cơ quan hành chính nhà nước: + Bộ phận 1 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nhận hồ sơ hợp lệ, viết giấy hẹn, trả kết quả theo giấy hẹn.
+ Phòng Kế hoạch - Đầu tư: Thụ lý hồ sơ, lập tờ trình, trình lãnh đạo Sở ký trình.
+ Trả kết quả khi đến hẹn tại bộ phận một cửa.
Đề cương, khái toán công tác chuẩn bị đầu tư
Các văn bản thoả thuận cần thiết (Quy hoạch kiến trúc, Thuỷ lợi, đê điều, giao thông…)
Hồ sơ năng lực của Chủ đầu tư
Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân đơn vị tư vấn thực hiện chuẩn bị đầu tư
Tờ trình của chủ đầu tư xin phê duyệt hoặc trình phê duyệt chủ trương đầu tư
Kèm theo hồ sơ là đĩa mềm, USB để có thể chuyển dữ liệu công việc đến cho phòng chuyên môn
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trình phê duyệt chủ trương đầu tư - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-148566-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19