Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-149793-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho tổ chức, cá nhân theo giấy hẹn
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép cần nêu rõ lý do (mẫu A6)
Giấy phép đã được cấp (bản chính hoặc sao công chứng)
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước khai thác hoặc nguồn nước thải và nguồn nước tiếp nhận theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép (bản chính)
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong Giấy phép (mẫu B9.3)
Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép (mẫu B9.4)
Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo kết quả thi công hoặc báo cáo hiện trạng khai thác nước: Mẫu B9.3
Tải về
Đề án khai thác nước: Mẫu B9.4
Tải về
Đơn đề nghị cấp phép: Mẫu A6
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 50.000 đồng/giấy
Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm 100.000đ/01 đề án, báo cáo
Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất lưu lượng từ 1000- 3000m3/ngày đêm 1.250.000đ/01 đề án, báo cáo
Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất lưu lượng từ 200- 500m3/ngày đêm 275.000đ/01 đề án, báo cáo
Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước dưới đất lưu lượng từ 500- 1000m3/ngày đêm 650.000đ/01 đề án, báo cáo
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24