Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-150051-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức: + Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện để được giới thiệu và thoả thuận địa điểm khu rừng đề nghị Nhà nước giao.
+ Nộp hồ sơ, nhận phiếu hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.
Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành: Chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ xác định ranh giới, diện tích, trạng thái, giá trị khu rừng. Công bố công khai trên một số phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương việc Tổ chức có nhu cầu được giao rừng đã nộp hồ sơ về huyện để được giao rừng, địa điểm khu rừng xin được giao và tiếp nhận những thông tin phản hồi của xã hội. Thẩm định hồ sơ giao rừng do đơn vị tư vấn lập và các điều kiện về giao rừng; tính khả thi của Dự án đầu tư khu rừng của tổ chức. Lập, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng rừng trong trường hợp tổ chức, được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng theo phương thức đấu giá. Gửi hồ sơ có liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có). Lập hồ sơ giao rừng cho tổ chức trình Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ Sau khi nhận được hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và ký quyết định giao rừng đối với tổ chức.
+ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo cho tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Chủ trì và phối hợp với uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc bàn giao rừng cho tổ chức có sự tham gia của uỷ ban nhân dân cấp xã, phòng chức năng, các chủ rừng liền kề; lập biên bản bàn giao rừng với tổ chức, cá nhân (phụ lục 5).
Bước 3: Sau khi nhận rừng tại thực địa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tổ chức có trách nhiệm đóng cột mốc khu rừng được giao có sự chứng kiến của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã và chủ rừng có chung ranh giới (phụ lục 6)
Đơn xin giao rừng
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (bản phô tô công chứng)
Dự án đầu tư khu rừng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu thống kê đặc điểm khu rừng cho thuê
Tải về
Đơn xin giao rừng
Tải về
Phiếu đo đạc ngoài thực địa, phiếu tính diện tích, phiếu đo đếm cây gỗ rừng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao rừng đối với tổ chức - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-150051-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30