Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-150551-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuỷ sản Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Thuỷ sản Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị trực thuộc cơ quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tổ chức, cá nhân: Nộp hồ sơ tại Chi cục Thuỷ sản Hà Nội, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn
Cơ quan hành chính nhà nước: Chi cục thuỷ sản Hà Nội:
+ Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, viết giấy hẹn.
+ Tổ chức kiểm tra thực tế.
+ Trả kết quả khi đến hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khai thác thuỷ sản theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thuỷ sản, trừ trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 109/2004/NĐ-CP
Đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu) (Phụ lục 08 Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/1/2006)
Bản sao có công chứng các loại giấy tờ sau:
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên; việc đăng ký các loại tàu cá không lắp máy có trọng tải trên 0,5 tấn, chiều dài dưới 15m hoặc tàu lắp máy có công suất máy chính dưới 20 CV thực hiện theo Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản (sau đây gọi chung là Nghị định số 66/2005/NĐ-CP) và Thông tư của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định này
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP và phải còn thời hạn sử dụng
Sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại các tuyến khai thác được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP
Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) và quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản 40.000đ/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-150551-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36