Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-150703-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giai đoạn 1: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, ký Giấy chứng nhận và ra thông báo về việc kê khai lệ phí trước bạ đất. Trường hợp hồ sơ đầy đủ điều kiện: (15) ngày làm việc. Trường hợp phải ra thông báo bổ sung hồ sơ hoặc phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan thì sau (8) ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường phải có thông báo hoặc có văn bản; khi tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ hoặc có ý kiến của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là (10) ngày làm việc. Giai đoạn 2: Trả kết quả: (01) ngày làm việc kể từ khi người sử dụng đất nộp đầy đủ các văn bản, chứng từ chứng minh đã thực hiện xong nghĩa vụ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức
Mua hồ sơ - nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính
Bước 2: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Tiếp nhận hồ sơ.
- Trả phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu 04a/ĐK (bản chính)
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức sử dụng đất (bản sao chứng thực)
Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao chứng thực)
Hợp đồng thuê đất (nếu thuộc đối tượng thuê đất) (bản sao chứng thực)
Văn bản của Cục Thuế (hoặc Chi cục thuế quận, huyện, thành phố trực thuộc nơi có đất) xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. (bản sao chứng thực)
Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (nếu thuộc trường hợp phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) (bản chính)
Văn bản xác nhận đã nộp đủ suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đối với trường hợp được thuê đất, giao đất trong khu công nghiệp) (bản sao chứng thực)
Biên bản bàn giao mốc giới, trích lục bản đồ do Sở Tài nguyên và Môi trường lập (bản sao chứng thực)
Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Tổng công ty Nhà nước, Công ty Nhà nước phải có Quyết định xử lý cơ sở nhà, đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg (bản chính hoặc bản sao chứng thực)
Giấy giới thiệu người đến giao dịch của tổ chức xin làm thủ tục hành chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính cấp giấy chứng nhận 100.000 đồng/1 Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành không có biến động về sử dụng đất - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-150703-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hà Nội
Thu hồi đất thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân Thành phố - Hà Nội
Giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; xây dựng công trình - Hà Nội
Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất - Hà Nội
Cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Hà Nội
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Hà Nội
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Hà Nội
Xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất - Hà Nội
Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất - Hà Nội
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Hà Nội
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Hà Nội
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Hà Nội
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý - Hà Nội
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (áp dụng đối với đối tượng nhận chuyển nhượng là tổ chức) - Hà Nội
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - Hà Nội

0
33