Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-153717-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hoá và Thông tin quận, huyện, thị xã nơi có địa điểm kinh doanh vũ trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin cấp giấy phép kinh doanh vũ trường nộp hồ sơ xin cấp giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sõ hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; nhận giấy biên nhận có hẹn ngày giải quyết
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở lưu trú đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có tư cách pháp nhân kinh doanh vũ trường phải có các điều kiện:
+ Phòng khiêu vũ trong vũ trường phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m trở lên, đảm bảo các điều kiện về cách âm, phòng chống cháy nổ;
+ Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương.
+ Trang thiết bị, phương tiện hoạt động của phòng khiêu vũ đảm bảo tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng.
+ Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (theo mẫu)
Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tổ chức kinh doanh vũ trường
Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-153717-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
60