Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-153717-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hoá và Thông tin quận, huyện, thị xã nơi có địa điểm kinh doanh vũ trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; nhận giấy biên nhận có hẹn ngày giải quyết
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đảm bảo âm thanh vang ra ngoài phòng khiêu vũ không vượt quá quy định của nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép
Đảm bảo ánh sáng trong phòng khiêu vũ trên 10lux tương đương 01 bóng đèn sợi đốt cho 20m2
Đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự quy định tại Điều 4 Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Khách sạn, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa có đủ điều kiện
Phòng khiêu vũ phải có diện tích từ 80m2 trở lên, cách trường học…, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước từ 200m2 trở lên, đảm bảo các điều kiện về phòng chống cháy nổ
Phù hợp với quy hoạch của địa phương
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (theo mẫu)
Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tổ chức kinh doanh vũ trường
Hợp đồng giữa người xin giấy phép kinh doanh với người điều hành trực tiếp tại phòng khiêu vũ kèm theo bản sao có giá trị pháp lý văn bằng của người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Giấy phép kinh doanh vũ trường - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-153717-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Kinh doanh có điều kiện
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
25