Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-154857-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề (hoặc không chấp thuận?)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Sở Y tế. Nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ có ghi ngày hẹn trả kết quả
Bước 2: Sở Y tế
Tiếp nhận hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ thụ lý giải quyết. Trả kết quả cho công dân theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đầy đủ trình độ chuyên môn và sức khoẻ
Đơn đề nghị cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y cho người nước ngoài (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để làm việc
Chứng chỉ hành nghề đã được cấp
02 ảnh chân dung 4cm x6cm
Giấy phép lao động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề Y cho người nước ngoài (do bị mất)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề y cho người nước ngoài - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-154857-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16