Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-154873-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi cư trú, Ủy ban nhân dân xã (phường) duyệt hồ sơ lập danh sách nộp tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận, huyện và Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận, huyện nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Lao động Thương binh và xã hội nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết
Bước 2: Sở Lao động Thương binh và xã hội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận, huyện theo giấy hẹn
Bản khai cá nhân (mẫu 10 - CC1) (Bản chính)
Bản sao (công chứng) giấy chứng nhận kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" hoặc huân, huy chương kháng chiến. Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng "có công với nước" hoặc Huân, huy chương kháng chiến của gia đình thì phải kèm theo giấy xác nhận của cơ quan thi đua khen thưởng cấp quận, huyện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (theo mẫu 10 - CC1 ban hành theo Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chi trả trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-154873-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26