Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-154908-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ tại Sở Y tế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Sở Y tế. Nhận Phiếu tiếp nhận hồ sơ có ghi ngày hẹn trả kết quả
Sở Y tế: Tiếp nhận hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thụ lý giải quyết. Trả kết quả cho công dân theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đủ hồ sơ, Chứng chỉ hành nghề chưa hết hạn
Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để hành nghề: Do cơ sở khám chữa bệnh theo Quy định của Bộ Y tế cấp (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày cấp)
Bản chính Chứng chỉ hành nghề Dược đã được cấp
02 ảnh chân dung 4cm x 6cm
Nếu cá nhân có thay đổi địa chỉ thường trú với địa chỉ của Chứng chỉ đã cấp thì bổ sung thêm bản sao hộ khẩu thường trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Dược - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-154908-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
14