Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-155036-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chi cục phòng chống TNXH - Sở Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở Y tế lập biên bản, báo cáo Bộ LĐTB&XH xem xét, quyết định thu hồi giấy phép của cơ sở vi phạm. Sau khi có quyết định thu hồi của Bộ LĐTB&XH, Sở LĐTB&XH (Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội) thu hồi, kiểm tra việc thực hiện quyết định của Bộ trưởng và thông báo Sở Y tế, Sở Kế hoạch Đầu tư Công an tỉnh, thành phố nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở
Biên bản làm việc của Chi cục, Sở y tế với chủ cơ sở
Công văn của Chi cục PCTNXH báo cáo Bộ LĐTBXH
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21