Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-155438-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố / Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
- Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Giải quyết hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần thiết), hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức
Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa (Nếu hồ sơ hợp lệ: là Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận và xuất trình bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để Bộ phận một cửa kiểm tra, đối chiếu khi ký nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp
Doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh cũ khi nhận Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh mới
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Quyết định của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi tên doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi Đăng kí kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
20.000 đ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp tư nhân - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-155438-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21