Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-155610-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố / Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Đăng ký kinh doanh)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
- Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Giải quyết hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần thiết), hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức
Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa (Nếu hồ sơ hợp lệ: là Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đề nghị cấp lại bao gồm:
1 - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
2 - Xác nhận của Cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp.
3 - Giấy tờ tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo mất Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này (doanh nghiệp phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong ba lần liên tiếp).
Cấp lại trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác:
- Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh tới phòng Đăng ký kinh doanh.
- Bản chính Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị hỏng, rách nát.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
20.000 đ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh do bị cháy, mất … của Công ty Nhà nước - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-155610-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
43