Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-155794-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các bộ, các sở chuyên ngành (Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng ...)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:
- Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
- Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ
+ Thụ lý hồ sơ.
+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư).
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ
Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp nộp lại giấy phép đầu tư cũ
Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo Pháp luật của Doanh nghiệp ký
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với hình thức doanh nghiệp dự kiến đăng ký, có chữ ký trên từng trang và chữ ký ở trang cuối của bản điều lệ
Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu)
Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án
Trường hợp khi đăng ký lại, Doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh (Ví dụ : Tăng vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn, thay đổi tên chủ đầu tư….)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Trường hợp đăng ký lại và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 20.000 VNĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (được thành lập trước 01/7/2006) - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-155794-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21