Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-191637-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã Công dân có thể lựa chọn: + Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây. + Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký lại kết hôn cư trú (Trường hợp này người yêu cầu đăng ký lại phải xin xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây vào tờ khai).
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa – Ủy ban nhân dân cấp xã
Không được ủy quyền cho người khác
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ.
- Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.
- Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính – đăng ký lại); Trường hợp từ chối thực hiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký lại việc kết hôn điền thông tin vào tờ khai (theo mẫu), chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” – UBND cấp xã
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, không hợp lệ cần bổ sung thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm viết giấy hướng dẫn công dân bổ sung , hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn kiểm tra, giải quyết, chuyển kết quả theo đúng thời gian quy định
+ Trường hợp cần xác minh hoặc cần bổ sung hồ sơ, bộ phận chuyên môn có thông tin tới bộ phận một cửa để kịp thời thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (so với giấy hẹn – nếu cần) cho công dân biết
Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ bộ phận chuyên môn, bộ phận 1 cửa vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Thủ tục đăng ký lại kết hôn được thực hiện khi công dân đã đăng ký kết hôn trước đây nhưng sổ đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận kết hôn đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
2. Khi đăng ký lại việc kết hôn, hai bên nam - nữ phải có mặt .
3.Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây
Giấy tờ phải nộp
• Đối với trường hợp còn bản sao Giấy chứng nhận kết hôn trước đây
• Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu).
• Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây
• Trường hợp không còn bản sao Giấy chứng nhận kết hôn
• Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu).
• Trường hợp đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: nộp Bản photo các giấy tờ, hồ sơ cá nhân như: Sổ hộ khẩu; lý lịch cán bộ; lý lịch đảng viên; Giấy khai sinh của các con… (xuất trình bản chính để đối chiếu).
Trường hợp không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân: thay bằng Giấy cam đoan về việc đã đăng ký kết hôn nhưng sổ đăng ký kết hôn không còn lưu được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
Giấy tờ phải xuất trình
1. CMND hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch.
2. Sổ hộ khẩu; sổ đăng ký tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Miễn lệ phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-191637-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26