Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-192017-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hiện đang lưu trữ Sổ hộ tịch theo quy định.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán Bộ Tư pháp - Hộ tịch.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa - Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay.
Chú ý:
+ Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
+ Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần phải có văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ để chứng minh mối quan hệ (như Giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận kết hôn..).
Cách 3: Gửi yêu cầu đề nghị + hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Các giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo quy định pháp luật.
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
- Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (tính theo ngày đến của bưu điện), cơ quan cấp bản sao phải gửi bản sao cho người yêu cầu.
Chú ý: Người yêu cầu cấp bản sao qua đường bưu điện phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch (Số lượng theo yêu cầu của công dân); -Trường hợp không tìm thấy sổ hoặc sổ không có thông tin về người đề nghị cấp sao thì cơ quan quản lý sổ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu cấp bản sao từ sổ hộ tịch điền thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin ( theo hướng dẫn của cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch) hoặc tự viết, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu , không hợp lệ cần bổ sung thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm viết giấy hướng dẫn công dân bổ sung , hoàn thiện hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn kiểm tra, giải quyết, chuyển kết quả theo đúng thời gian quy định
+ Trường hợp cần xác minh hoặc cần bổ sung hồ sơ, bộ phận chuyên môn có thông tin tới bộ phận một cửa để kịp thời thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (so với giấy hẹn – nếu cần) cho công dân biết
Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ bộ phận chuyên môn, bộ phận 1 cửa vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sổ hộ tịch hiện đang được lưu trữ và có ghi thông tin về người đề nghị cấp bản sao.
Giấy tờ phải nộp
1. Phiếu cung cấp thông tin (trường hợp không có bản sao).
2.Bản photo giấy tờ cần sao (nếu có).
3. Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác) hoặc giấy tờ thay thế giấy ủy quyền như Giấy khai sinh, đăng ký kết hôn … (trường hợp ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, vợ, chồng, con).
Giấy tờ phải xuất trình:
1. CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác (của người yêu cầu cấp bản sao hoặc người được ủy quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu cung cấp thông tin trích lục giấy chứng nhận kết hôn
Tải về
Phiếu cung cấp thông tin trích lục giấy chứng tử
Tải về
Phiếu cung cấp thông tin trích lục giấy khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Miễn lệ phí đối với các trường hợp người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam
Phí 3.000đ/01 bản sao
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-192017-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32