Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-217456-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài – Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Địa chỉ : Số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ và có đầy đủ điều kiện theo quy định
- Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn giải quyết là 03 ngày việc và phải có giấy hẹn trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Quyết định việc nhận cha, mẹ, con được ghi nội dung theo đúng nội dung Quyết định nhận cha, mẹ , con của công dân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân tự điền/viết vào phiếu cung cấp thông tin ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – Sở Tư pháp TP Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ,hoàn thiện hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận , chuyển hồ sơ tới phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để giải quyết theo quy định
Bước 4: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định
Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân Việt Nam đã đăng ký nhận cha, mẹ , con tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì khi về nước thường trú phải làm thủ tục ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định
Phiếu cung cấp thông tin ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Bản dịch chứng thực Quyết định nhận cha, mẹ, con do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (đã được được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt)
Bản photocopy hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu ghi chú nhận cha, mẹ, con )
Giấy tờ phải xuất trình:
1. Bản chính Quyết định nhận cha, mẹ, con do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp
2. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người có yêu cầu
3. Hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của người có yêu cầu đăng ký tại Hà Nội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu cung cấp thông tin ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000đ/việc (Năm mươi nghìn đồng)
Miễn lệ phí cho các trường hợp người Lào di cư sang Việt Nam đã cư trú, ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú việc nhận cha, mẹ, con) - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-217456-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9