Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-217472-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hộ tịch có yếu tố nước ngoài -Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cách 2: Người có yêu cầu mà không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để đăng ký, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ .
Cách 3: Người yêu cầu ghi chú ly hôn có thể gửi yêu cầu qua đường bưu điện .
Chú ý: Trường hợp này những giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. (nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản và trả hồ sơ cho đương sự)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân điền thông tin vào Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài; chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ,hoàn thiện hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để giải quyết theo quy định
Bước 4: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định.
Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc ghi chú ly hôn được thực hiện khi việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài, không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam
1. Hồ sơ ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn/hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài bao gồm:
a) Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn/hủy kết hôn trái pháp luật đã được giải quyết ở nước ngoài theo mẫu quy định;
b) Bản sao bản án, quyết định ly hôn/hủy kết hôn trái pháp luật của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao bản thỏa thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành; bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài công nhận việc ly hôn/hủy kết hôn trái pháp luật;
c) Bản sao Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có yêu cầu;
d) Bản sao giấy tờ để chứng minh thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn/hủy kết hôn trái pháp luật.
Lưu ý: Những giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo đúng quy định pháp luật
Giấy tờ phải xuất trình
• Bản chính bản án/Quyết định ly hôn/hủy kết hôn trái pháp luật của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành hoặc bản thỏa thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn/hủy kết hôn trái pháp luật
• Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của người yêu cầu (hoặc của người được ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác thực hiện thay)
• Sổ hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú của người có yêu cầu
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn/Hủy kết hôn trái pháp luật - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-217472-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
9