Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-217558-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người nộp hồ sơ (người cử giám hộ hoặc người được cử giám hộ) phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp.
Không được ủy quyền cho người khác nộp thay
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: • Thời hạn thực hiện việc chấm dứt giám hộ:
• 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định
• Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc
• Thời hạn thực hiện việc thay đổi giám hộ
• 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định.
• Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản chính Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ cũ; Bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ mới (nếu thực hiện thay đổi giám hộ); Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người được cử làm giám hộ điền tờ khai đăng ký chấm giám hộ, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Tư pháp Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ .
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ,hoàn thiện hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận , chuyển hồ sơ tới phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để giải quyết theo quy định
Bước 4: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định
Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
3.Những trường hợp chấm dứt giám hộ:
- Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
- Người được giám hộ chết
- Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình
- Người được giám hộ được nhận làm con nuôi
4.Những trường hợp thay đổi người giám hộ:
- Người giám hộ không còn đủ điều kiện của người giám hộ theo quy định
- Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động
- Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ
- Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ
Khi đăng ký chấm dứt việc giám hộ, người nộp hồ sơ (người cử giám hộ hoặc người được cử làm giám hộ) phải có mặt.; không được ủy quyền cho người khác
Việc yêu cầu chấm dứt giám hộ phù hợp với quy định pháp luật và không có tranh chấp
Giấy tờ phải nộp
1. Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ
2. Bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ trước đây .
3. Các giấy tờ cần thiết cần thiết chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc giám hộ như: Giấy chứng tử của người được giám hộ (nếu người được giám hộ chết); Quyết định nhận con nuôi của người được giám hộ ( người được giám hộ được nhận làm con nuôi); Giấy tờ chứng minh người được giám hộ hoặc cha, mẹ người được giám hộ có đủ điều kiện, có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ………..
(Công dân nộp bản sao có chứng thực, hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu);
4. Trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ, thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ.
5. Bản photo Hộ chiếu, visa và giấy xác nhận cư trú (nếu là người nước ngoài), CMND và Hộ khẩu (nếu là công dân Việt Nam) của người có yêu cầu
Giấy tờ phải xuất trình
• Hộ chiếu, visa và giấy xác nhận cư trú (nếu là người nước ngoài), CMND và Hộ khẩu (nếu là công dân Việt Nam) của người có yêu cầu.
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-217558-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
9