Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-263076-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Hà Nội.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó giám đốc sở phụ trách.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương Hà Nội.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thương nhân lựa chọn một trong các hình thức thực hiện sau:
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nộp hồ sơ trực tuyến (dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) tại địa chỉ http://congthuonghn.gov.vn (Trang thông tin điện tử sở Công Thương Hà Nội).
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện, sở Công Thương sẽ có văn bản thông báo cho thương nhân biết trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hành chính).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo tiếp nhận đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân:
+ Chuẩn bị hồ sơ.
+ Nộp hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính (TNHS HC) - Sở Công Thương - số 331 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Nhận phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Nhận thông báo bổ sung hồ sơ (nếu có).
+ Nộp lệ phí và nhận kết quả.
Bước 2: Sở Công Thương:
+ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ hành chính hướng dẫn thương nhân thực hiện các thủ tục theo quy định, viết phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giao cho thương nhân.
+ Hồ sơ chuyển về phòng Quản lý thương mại thụ lý, trình lãnh đạo sở phê duyệt nếu đủ điều kiện.
+ Chuyển kết quả cho Bộ phận TNHS HC.
01 (một) bản chính Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ (theo mẫu).
01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp sau:
+ Bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
+ Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.
- Các mẫu dấu nghiệp vụ hoặc bản thiết kế các mẫu dấu nghiệp vụ mà thương nhân đăng ký thay đổi, bổ sung (đóng mẫu dấu trên giấy A4).
Lưu ý: Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các thông tin trong hồ sơ do mình cung cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí tiếp nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-263076-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19