Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS04
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: - Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
- Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức
Bước 2: Giải quyết hồ sơ: - Thụ lý hồ sơ.
- Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (trong trường hợp cần thiết), và tổng hợp ý kiến.
- Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc phê duyệt / trình UBND TP phê duyệt)
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”
Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu của Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Tài liệu kèm theo gồm:
- Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); kế hoạch đấu thầu
- Hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu (nếu có);
- Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu; hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (nếu có);
- Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu;
- Các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;
- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;
- Văn bản duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;
- Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;
- Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có)
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
phí phẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu 0,01% giá trị gói thầu (tối thiểu là 500.000 VNĐ và tối đa là 30.000.000 VNĐ)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt kết quả đấu thầu - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS04
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
30