Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1001
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ phận được uỷ quyền
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện giao thông, Phòng Tổ chức Cán bộ , Thanh tra Sở Giao Thông vận tải.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội.
- Thụ lý hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội : số 2 Phùng Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội.
- Kiểm tra thực tế : tại địa điểm sát hạch được nêu trong báo cáo của Trung tâm.
Thời hạn giải quyết: +Chấp thuận chủ trương :
- Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
+ Cấp giấy chứng nhận :
- Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3. Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động có thời hạn và quy định hạng đủ điều kiện sát hạch (theo mẫu).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
- Sau khi xây dựng xong tổ chức, cá nhân gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
Bước 2: Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì kiểm tra thực tế có kết luận : “ Trung tâm sát hạch lái xe loại đủ điều kiện hoạt động, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ”.
Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương:
- Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3
- Văn bản chấp thuận chủ trương;
- Dự án đầu tư xây dựng;
- Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng;
- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;
- Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;
- Loại xe cơ giới dùng để sát hạch;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1001
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17