Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1006
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý phương tiện giao thông.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội: Số 2 Phùng Hưng- Q.Hà Đông- Hà Nội.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xe tập lái có thời hạn tương ứng với thời gian được phép lưu hành của xe tập lái.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:
Khi Giấy phép xe tập lái hết hạn, cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
Bước 2: Giải quyết thủ tục hành chính:
Người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền thực hiện thẩm định hồ sơ, trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xuất trình bản chính các tài liệu như thành phần hồ sơ.
Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu
Bản sao các giấy tờ sau:
+ Giấy đăng ký xe;
+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ dùng cho xe có phanh phụ hiệu lực còn thời hạn;
+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 30.000đ/lần/phương tiện (tối thiểu 6 tháng).

0
26