Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1012
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ phận được uỷ quyền
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý phương tiện giao thông.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Tổng cục Dạy nghề.
Cách thức thực hiện: - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội.
- Thụ lý hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng, Q.Hà Đông, Hà Nội.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập 01 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.
Bước 2: Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trả kết quả.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp nhu cầu đào tạo thực tế của Hà Nội.
- Phù hợp với quy hoạch cơ sở đào tạo của Bộ Giao thông vận tải.
Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô;
Đề án xây dựng cơ sở đào tạo nêu rõ vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lượng đào tạo, số lượng giáo viên, số lượng phương tiện của cơ sở đào tạo;
Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để xây dựng cơ sở đào tạo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1012
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24