Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1110
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội.
Thời hạn giải quyết: - Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối với trường hợp phạm vi nghiên cứu theo tuyến hoặc quy hoạch vùng: không quá 20 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đồ hiện trạng có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức:
- Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)
- Lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.
Bước 2: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức.
- Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, đơn vị.
Đơn đề nghị kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ của đơn vị đo đạc (theo Mẫu);
Văn bản chấp thuận địa điểm cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư, giới thiệu địa điểm hoặc điều chỉnh quy hoạch của cấp có thẩm quyền (Đối với trường hợp bản đồ phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất mới, chuyển mục đích sử dụng đất). (Bản sao).
Số liệu điểm đo đạc cơ sở hoặc bản đồ địa chính (nếu có trong khu vực đo vẽ); Tài liệu kiểm tra, nghiệm thu của đơn vị đo đạc, báo cáo kết quả thực hiện công trình sản phẩm đo đạc: chất lượng, khối lượng, phương pháp thực hiện; hợp đồng đo đạc bản đồ; (Bản sao).
01 đĩa mềm ghi dữ liệu đo đạc bản đồ, gồm: sổ đo lưới các cấp, sổ đo chi tiết, sơ đồ lưới, kết quả bình sai lưới tọa độ, ghi chú điểm tọa độ địa chính, bản đồ thể hiện đầy đủ các lớp thông tin theo quy định.
Số bộ hồ sơ: 05 bộ bản đồ giấy (theo mẫu). Trường hợp sử dụng vốn ngân sách (bổ sung Văn bản thẩm định khảo sát thiết kế - dự toán hạng mục đo đạc và bản đồ của cấp có thẩm quyền).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin kiểm tra thẩm định và nghiệm thu bản đồ
Tải về
Căn cứ pháp lý

0
24