Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1112
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo phân cấp - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là cơ quan cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ theo quy định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội: Biên bản thẩm định hồ sơ cấp bổ sung Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ (theo mẫu số 02), Văn bản gửi Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam đề nghị cấp bổ sung Giấy phép cho đơn vị. Kết quả thực hiện tại Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam: Giấy phép hoạt động đo đạc và Bản đồ cho tổ chức, đơn vị theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức:
- Trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC của Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 18, phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội).
- Lấy phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC.
Bước 2: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ, việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện (01) lần.
- Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, tổ chức thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định theo Mẫu số 02 Văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đề nghị cấp Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ cho đơn vị.
- Trả Phiếu nhận và hẹn trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho tổ chức, đơn vị đề nghị.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ (đối với tổ chức hoạt động kinh doanh); có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với đơn vị sự nghiệp).
Có Giấy phép hoạt động đo đạc và Bản đồ đã được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp.
Có lực lượng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tối thiểu như sau:
+ Một (01) kỹ thuật trưởng có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc bản đồ, có thực tế hoạt động đo đạc bản đồ ít nhất ba (03) năm, có hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm từ ba (01) năm trở lên, không được đồng thời là kỹ thuật trưởng của tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ khác.
+ Bốn (04) nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành đào tạo về đo đạc bản đồ.
Có thiết bị công nghệ về đo đạc và bản đồ phù hợp với định mức thiết bị quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để thực hiện một (01) sản phẩm đo đạc bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.
Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (theo Mẫu số 03).
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, giấy tờ chứng minh về việc đóng bảo hiểm, bản khai quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm của kỹ thuật trưởng.
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp phép.
Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ về văn phòng làm việc, sở hữu thiết bị, công nghệ đo đạc bản đồ được bổ sung so với thời điểm được cấp giấy phép gồm chứng từ mua bán, thuê hoặc chuyển giao thiết bị, công nghệ.
Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp (Bản sao).
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai quá trình công tác của kỹ thuật trưởng
Tải về
Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Bước thẩm định hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với trường hợp cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1112
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
47