Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1133
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội và kiểm tra hiện trường.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp cấp mới: 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hợp lệ.
- Trường hợp gia hạn: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào hè, đào đường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Bước 2: Cán bộ kiểm tra hồ sơ, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại Bộ phận một cửa
Công văn xin phép đào hè, đào đường của Chủ đầu tư
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Thiết kế, Quyết định phê duyệt, các tài liệu liên quan như: thỏa thuận quy hoạch, các thỏa thuận cấp nước, thoát nước, điện lực...
Quyết định công nhận đơn vị trúng thầu, Hợp đồng thi công
Biện pháp thi công, tiến độ thi công, Quyết định phân luồng tổ chức giao thông (đối với các công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn giao thông)
Đối với các công trình trên địa bàn các quận, phải có ý của quận sở tại.
* Trường hợp khách quan, có lý do phù hợp với thời gian đã thi công giấy phép quá hạn; chủ đầu tư có công văn đề nghị gia hạn xin giấy phép.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Tải về
Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý (đối với đường quốc lộ được ủy thác quản lý phải có ý kiến thỏa thuận của Cục đường bộ Việt Nam) - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1133
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28