Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1427
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan, tổ chức lưu sổ gốc hoặc gửi yêu cầu qua bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ. Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, tổ chức nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được cấp từ sổ gốc.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình các giấy tờ phục vụ cho yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định.
Bước 2: Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc.
Bước 3: Trong trường hợp không tìm thấy sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức đang lưu giữ sổ gốc có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.
Bước 4: Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ hoặc qua bưu điện (nếu nộp qua bưu điện).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phải có sổ gốc.
Trường hợp nộp trực tiếp thì xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc gửi qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng, phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, tổ chức cấp bản sao.
Trường hợp người yêu cầu là người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính; cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [170]
Đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng - Hà Nội
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng - Hà Nội
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh - Hà Nội
Giới thiệu địa điểm quy hoạch - Hà Nội
Cung cấp Thông tin quy hoạch - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức - Hà Nội
Cấp/ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Tiếp nhận Công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều - Hà Nội
Gia hạn giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều - Hà Nội
Hướng dẫn, cung cấp thông tin, thỏa thuận hoạt động liên quan đến đê điều - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ cấp phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi - Hà Nội
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu - Hà Nội
Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm - Hà Nội
Đăng ký kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu - Hà Nội
Cấp giấy phép vận chuyển gấu - Hà Nội
Cấp mới/ cấp bổ sung/ cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) - Hà Nội
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y thủy sản - Hà Nội
Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực) - Hà Nội
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai - Hà Nội
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Hà Nội
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị sai sót hoặc hư hỏng) - Hà Nội
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG (đối với trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm, thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động, hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký) - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG - Hà Nội
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG (trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh, thay đổi địa điểm, thay đổi qui mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký) - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng) - Hà Nội
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (trường hợp thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, thay đổi quy mô hoặc điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký) - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hà Nội
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên nén (CNG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên nén (CNG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí thiên nhiên nén (CNG) vào phương tiện vận tải - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí thiên nhiên nén (CNG) - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí thiên nhiên nén (CNG) - Hà Nội
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí thiên nhiên nén (CNG) - Hà Nội
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Hà Nội
Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Hà Nội
Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Hà Nội
Cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm phân bón vô cơ - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm - Hà Nội
Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Hà Nội
Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Hà Nội
Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35Kv, đăng ký kinh doanh tại địa phương - Hà Nội
Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương - Hà Nội
Xác nhận công trình điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội - Hà Nội
Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương - Hà Nội
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Hà Nội
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá - Hà Nội
Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Hà Nội
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Hà Nội
Cấp thẻ Hướng dẫn viên Du lịch nội địa - Hà Nội
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp Du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Hà Nội
Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Hà Nội
Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch - Hà Nội
Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn và làng du lịch - Hà Nội
Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch - Hà Nội
Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 3 sao, 4 sao, 5 sao cho khách sạn và làng du lịch - Hà Nội
Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch - Hà Nội
Đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch - Hà Nội
Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức - Hà Nội
Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện - Hà Nội
Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất - Hà Nội
Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 - Hà Nội
Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Hà Nội
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Đối với trường hợp thương nhân đủ điều kiện và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có Giây xác nhận đủ điêu kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu bị mất, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Hà Nội
Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam - Hà Nội
Cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Hà Nội
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Hà Nội
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hà Nội
Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo, đào tạo - Hà Nội
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Hà Nội
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) trên địa bàn thành phố Hà Nội - Hà Nội
Cấp giấy phép xuất bản bản tin - Hà Nội
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu Công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm - Hà Nội
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Đối với trường hợp thương nhân đủ điều kiện theo quy định Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu) - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp ở trung tâm thương mại, siêu thị có hoạt động sản xuất, sơ chế, chế biến phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu Công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm - Hà Nội
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Đối với trường hợp thương nhân đủ điều kiện và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu) - Hà Nội
Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (Đối với trường hợp thương nhân đủ điều kiện và có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu) - Hà Nội
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trường hợp bị mất, thất lạc) - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Hà Nội
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B,C - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Đối với những trường hợp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Hà Nội
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện - Hà Nội
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn - Hà Nội
Xác nhận bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công - Hà Nội
Điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội - Hà Nội
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho khí thiên nhiên hóa lỏng có dung tích kho dưới 5.000m3 - Hà Nội
Cấp giấy phép sản xuất rượu Công nghiệp có quy mô dưới 3 triệu lít/năm - Hà Nội
Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện - Hà Nội
Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được - Hà Nội
Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính - Hà Nội
Thông báo hoạt động sau cấp phép của Văn phòng đại diện không do Sở Công Thương Hà Nội cấp phép - Hà Nội
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Hà Nội
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Hà Nội
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Đối với trường hợp thương nhân đủ điều kiện quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu) - Hà Nội
Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Hà Nội
Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Hà Nội
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng - Hà Nội
Xuất bản tài liệu không kinh doanh - Hà Nội
Đăng ký/ đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Hà Nội
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Hà Nội
Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội - Hà Nội
Đăng ký sử dụng máy Photocopy màu, máy in có chức năng Photocopy màu - Hà Nội
Cấp bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 - Hà Nội
Cấp giấy phép bưu chính - Hà Nội
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính - Hà Nội
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Hà Nội
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu (Giấy xác nhận làm đại lý bản lẻ xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới nhiều hình thức khác) (Đối với trường hợp thương nhân đủ điều kiện theo quy định Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu) - Hà Nội
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Hà Nội
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá - Hà Nội
Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hà Nội - Hà Nội
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hà Nội
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu (Trong trường hợp thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp) - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - Hà Nội
Thành lập Trung tâm ngoại ngữ -tin học; Trung tâm đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận hoạt động, gia hạn hoạt động đối với Trung tâm ngoại ngữ, tin học - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường - Hà Nội
Cho phép hoạt động trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài, các tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập; Trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp học trung học phổ thông) có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

0
38