Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1435
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cách 2: Trường hợp người có yêu cầu mà không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để đăng ký, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ.
Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì giấy ủy quyền được thay thế bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ.
Cách 3: Người yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Trường hợp này những giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định của pháp luật
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Thành Phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện Thoại: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao các giấy tờ hộ tịch (Số lượng bản sao được cấp theo yêu cầu của công dân); Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân tự viết hoặc tham khảo phiếu cung cấp thông tin đề nghị cấp bản sao yêu cầu đề nghị về số lượng, loại việc cần cấp bản sao hoặc thay đơn yêu cầu bằng bản photo giấy tờ cần cấp bản sao và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả(Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
- Nếu đúng thẩm quyền thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả
- Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì có trách nhiệm hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận, bộ phận một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ cho Phòng Hành chính tư pháp để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng Hành chính tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giải quyết theo quy định. Chuyển trả kết quả sau khi thực hiện tới Bộ phận một cửa.
Trường hợp cần xác minh làm rõ hoặc cần bổ sung hồ sơ, Phòng Hành chính tư pháp thông tin kịp thời cho bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết (nếu cần thiết) cho công dân.
Bước 5: Bộ phận một cửa vào sổ và trả kết quả cho công dân theo phiếu.
Giấy tờ cần nộp:
1. Bản photo giấy tờ cần cấp bản sao (nếu có và có thể dùng thay đơn yêu cầu)
Hoặc Phiếu cung cấp thông tin đề nghị cấp bản sao trong đó ghi nội dung, thông tin và số lượng bản sao yêu cầu.
2. Bản chính Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác làm thay)
Hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột (nếu ủy quyền cho ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột)
3. Bản photo CMND/ hộ chiếu của người yêu cầu
Giấy tờ cần xuất trình
1. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu (hoặc người được ủy quyền)
2. Sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú của người có yêu cầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu cung cấp thông tin đề nghị cấp trích lục giấy khai sinh
Tải về
Phiếu cung cấp thông tin đề nghị trích lục giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
Tải về
Phiếu cung cấp thông tin đề nghị trích lục khai tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 3.000 đồng/01 bản sao
Lệ phí Miễn lệ phí cho các trường hợp người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01/01/2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30