Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1438
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Hà Nội.
Không được ủy quyền cho người khác nộp thay
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại : 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định.
(Không có quy định về thời gian Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài (đăng lý lại); Trường hợp từ chối thực hiện, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho Sở Tư pháp và công dân.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân điền tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới phòng Hành chính tư pháp chuyên môn để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng Hành chính tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định.
Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hành chính tư pháp phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết.
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi thực hiện đăng ký lại, cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm đăng ký lại.
Việc đăng ký lại nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thực hiện khi việc nuôi con nuôi trước đó đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhưng cả Sổ đăng ký và bản chính Quyết định đều bị mất hoặc hư hỏng không còn sử dụng được.
Giấy tờ phải nộp:
1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu)
2. Bản chính hoặc bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi trước đây (nếu còn).
3. Trường hợp Sở Tư pháp thành phố Hà Nội không phải là nơi đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.
4. Bản photo Hộ khẩu/Giấy xác nhận tạm trú; CMND / Hộ chiếu của người yêu cầu.
Giấy tờ phải xuất trình
1. Hộ khẩu/Giấy xác nhận tạm trú;
2. CMND / Hộ chiếu của người yêu cầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Miễn lệ phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
42