Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1439
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp Thành Phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Hà Nội.
Không được ủy quyền cho người khác nộp thay
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại : 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
- Trường hợp cần xác minh, thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đã ghi chú việc nuôi con nuôi; Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân điền phiếu cung cấp thông tin ghi vào sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ( Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ,hoàn thiện hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận, chuyển hồ sơ tới phòng Hành chính tư pháp để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng Hành chính tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định.
Trường hợp trong quá trình giải quyết, có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phòng Hành chính tư pháp phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết.
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ và trả kết quả cho công dân theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
Việc ghi chú nuôi con nuôi được thực hiện khi việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được công nhận tại Việt Nam và không vi phạm các quy định sau:
- Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục, bắt cóc, mua bán trẻ em
- Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi
- Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi
- Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số
- Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chính sách, chế độ ưu đãi của nhà nước.
Giấy tờ phải nộp:
1. Phiếu cung cấp thông tin ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
2. Bản sao chứng thực giấy tờ chứng nhận việc nuôi con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp (phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt).
3. Bản photocopy các loại giấy tờ sau: hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu ghi chú việc nuôi con nuôi.
Giấy tờ phải xuất trình:
1. Hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu ghi chú việc nuôi con nuôi.
2. Bản chính Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu cung cấp thông tin ghi vào sổ việc nuôi con nuôi đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng/01 việc (Năm mươi nghìn đồng)

0
27