Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1449
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tư pháp
Cách thức thực hiện: Người xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.
Trường hợp người xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam là người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì thông qua cha mẹ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp nơi người được giám hộ cư trú.
Nơi tiếp nhận: Sở Tư pháp Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại : 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền):
1. Thời hạn Sở Tư pháp gửi đề nghị Bộ Tư pháp tra cứu danh sách những trường hợp được thôi quốc tịch và bị tước quốc tịch: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Thời hạn Bộ Tư pháp tra cứu và trả lời: 10 ngày kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Sở Tư pháp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời xác nhận có quốc tịch Việt Nam. Trường hợp không đủ cơ sở để xác nhận người có yêu cầu có quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản cho công dân.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân điền đơn xin xác nhận có quốc tịch Việt Nam, chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ và hoàn toàn hợp lệ, cán bộ tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả
+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ phải hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ để giải quyết theo quy định. Trả kết quả đúng thời hạn quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp là người chưa thành niên, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì thông qua cha mẹ hoặc người giám hộ nộp hồ sơ.
Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì phải trực tiếp đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính-Sở Tư pháp.
Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam;
Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;
Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, là một trong các giấy tờ quy định tại Điều 11 Luật Quốc tịch Việt Nam gồm:
- Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ;
- Giấy chứng minh nhân dân;
- Hộ chiếu Việt Nam;
- Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.
Xác nhận nơi cư trú do cơ quan công an xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cấp hoặc trường hợp có Hộ khẩu, Thẻ thường trú thì cung cấp bản chụp có chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu;
Tờ khai lý lịch và các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch nêu trên;
03 ảnh 3x4.
(Bản sao có chứng thực sao y bản chính hoặc bản chụp kèm bản chính để kiểm tra, đối chiếu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xác nhận có quốc tịch Việt Nam
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy Xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1449
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29