Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1478
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Hà Nội ( Phòng Bổ trợ tư pháp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: * Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
+ 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân thành phố quản lý lĩnh vực giám định tư pháp; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
+ 10 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ, Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép hoặc từ chối cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Giám định viên có nhu cầu thành lập Văn phòng giám định chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đúng và đủ theo quy định, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập Văn phòng giám định gửi UBND thành phố xem xét, quyết định trong thời hạn quy định;
+ Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho công dân hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.
Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng không được thành lập Văn phòng Giám định tư pháp.
Người có đơn xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải có đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng; có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Luật Giám định tư pháp.
Tên gọi Văn phòng giám định tư pháp bao gồm cụm từ “Văn phòng giám định tư pháp” và phần tên riêng liền sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu của Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
Đơn xin phép thành lập Văn phòng giám định, gồm có các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.
Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp, gồm có các nội dung theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP.
Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
28