Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1482
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp (Phòng Bổ trợ tư pháp)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Cách 2: Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ trong trường hợp này phải được chứng thực đúng theo quy định pháp luật.
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp.
Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.
Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định;
- 07 ngày, kể trừ ngày nhận được hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng giám định tư pháp.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại, chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả TTHC - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Trường hợp từ chối, UBND thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Trường hợp trong quá trình giải quyết, hồ sơ cần thực hiện xác minh thì cần thông tin kịp thời để Bộ phận một cửa thông báo cho tổ chức biết.
Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển kết quả tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức theo thời gian quy định.
Đơn đề nghị chuyển đổi;
Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động, trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi, tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp tính đến ngày đề nghị chuyển đổi, dự kiến về tổ chức, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, điều kiện vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định;
Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp là thành viên hợp danh của Văn phòng;
Quyết định cho phép thành lập Văn phòng;
Dự thảo Quy chế mới về tổ chức, hoạt động của Văn phòng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1482
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
42