Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1484
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Cách 2: Người có yêu cầu có thể gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Chú ý: Giấy tờ trong hồ sơ phải được chứng thực theo đúng quy định pháp luật.
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.
Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Thẻ tư vấn viên (nếu có). Trường hợp từ chối, Sở Tư pháp phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Trung tâm có quyền khiếu nại theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện của Trung tâm làm đơn đăng ký hoạt động, chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (Bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.
Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.
Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giám đốc Trung tâm tư vấn phải là tư vấn viên pháp luật hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.
Trung tâm tư vấn pháp luật phải có ít nhất 02 tư vấn viên pháp luật hoặc tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.
Đơn đăng ký hoạt động (mẫu TP-TVPL-01);
Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật; về việc cử giám đốc của Trung tâm tư vấn pháp luật;
Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn do tổ chức chủ quản ban hành, gồm các nội dung chính theo quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2010/TT-BTP;
Danh sách kèm theo hồ sơ của người được đề nghị cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật, của luật sư làm việc theo hợp đồng lao động cho trung tâm, trong đó:
Hồ sơ của Tư vấn viên gồm:
- Giấy đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật;
- Bản sao bằng cử nhân luật;
- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy xác nhận về thời gian công tác;
- 02 ảnh 2cm x 3cm;
Hồ sơ của luật sư gồm:
- Bản sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật luật sư;
- Bản sao hợp đồng lao động ký giữa luật sư và Trung tâm tư vấn hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm (nếu chưa ký hợp đồng lao động).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1484
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26