Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1486
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp Hà Nội
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Điện Thoại : 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm, chi nhánh trung tâm tư vấn pháp luật sau khi đã ghi nội dung thay đổi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện của Trung tâm, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.
Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.
Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc chi nhánh của Trung tâm khi thay đổi trụ sở hoặc Giám đốc trung tâm/Trưởng chi nhánh hoặc tư vấn viên pháp luật/ luật sư thì phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động.
Việc thông báo thay đổi phải thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thay đổi.
Thông báo về việc thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc chi nhánh của Trung tâm.
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoặc chi nhánh của Trung tâm.
Các giấy tờ sau đây:
- Giấy xác nhận trụ sở mới của Trung tâm hoặc chi nhánh hoặc văn bản của tổ chức chủ quản xác nhận trụ sở làm việc của Chi nhánh, trung tâm tư vấn pháp luật trường hợp thay đổi trụ sở.
Hoặc Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của Trưởng chi nhánh/Giám đốc trung tâm, tư vấn viên pháp luật hoặc Luật sư của chi nhánh, trung tâm tư vấn pháp luật khi sử dụng nhà thuộc sở hữu của mình làm trụ sở;
- Quyết định về việc cử Giám đốc trung tâm, Trưởng chi nhánh trong trường hợp thay đổi Giám đốc Trung tâm, Trưởng chi nhánh;
- Trường hợp bổ sung tư vấn viên pháp luật hoặc luật sư: hồ sơ của luật sư hoặc danh sách tư vấn viên pháp luật (hồ sơ đề nghị cấp thẻ tư vấn viên pháp luật được thực hiện theo thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật).
Hồ sơ của luật sư gồm:
+ Bản sao Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân theo quy định của Luật luật sư;
+ Bản sao thực hợp đồng lao động ký giữa luật sư và Trung tâm tư vấn hoặc văn bản cam kết của tổ chức chủ quản về việc tuyển dụng luật sư đó làm việc tại Trung tâm (nếu chưa ký hợp đồng lao động).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Tải về

0
25