Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1492
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 1. Cơ quan tiếp nhận: Trung tâm trợ giúp pháp lý 2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý
Địa chỉ: Số 2 - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 1. Thời hạn Giám đốc Trung tâm kiểm tra hồ sơ và trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Thời hạn Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Giám đốc trung tâm.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận và thẻ cộng tác viên; Trường hợp từ chối: trả hồ sơ và thông báo lý do bằng văn bản; Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị làm cộng tác viên làm đơn đề nghị, chuẩn bị hồ sơ nộp gửi tới Trung tâm Trợ giúp pháp lý.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật thì cán bộ tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung.
Bước 3: Chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định pháp luật.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có bằng cử nhân luật; bằng đại học khác làm việc trong ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Cộng tác viên không phải là Luật sư chỉ tham gia trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật.
Cộng tác viên là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý.
Không thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích hoặc đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc quản chế hành chính.
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.
+ Đang bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư; bị thu hồi giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật.
Người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc vùng dân tộc thiểu số và miền núi mà có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật, có uy tín trong cộng đồng.
Đơn đề nghị làm cộng tác viên (theo mẫu).
Bản sao bằng cử nhân luật; bằng đại học khác hoặc bằng trung cấp luật.
Giấy xác nhận thời gian làm công tác pháp luật của cơ quan, tổ chức nơi người đó đã và đang công tác.
Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác kèm 02 ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm.
Chú ý: Nếu người đề nghị thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc vùng dân tộc thiểu số và miền núi mà có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật, có uy tín trong cộng đồng thì bản sao bằng cử nhân luật /bằng đại học khác hoặc trung cấp luật được thay bằng giấy xác nhận thời gian công tác pháp luật của cơ quan, tổ chức nơi đã hoặc đang công tác hoặc xác nhận của UBND cấp xã về kiến thức pháp luật và uy tín trong cộng đồng của người đề nghị.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị làm cộng tác viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1492
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
45