Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1513
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Hà Nội. Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Địa chỉ: số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội Điện thoại: 0433.546.151 hoặc 0433.546163.
Thời hạn giải quyết: 07 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (ghi chú Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nội dung chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong trường hợp quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch, tổ chức hành nghề luật sư chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp Hà Nội.
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ tư pháp (BTTP) để giải quyết theo quy định.
Bước 4: Phòng BTTP tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.
Trường hợp trong quá trình giải quyết phát sinh vấn đề cần phải xác minh thì thông tin tới Bộ phận một cửa để thông báo cho tổ chức hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả.
Bước 5: Sau khi có kết quả, Phòng BTTP chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho tổ chức theo giấy hẹn.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức hành nghề luật sư phải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch do mình thành lập.
Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng.
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh.
Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng giao dịch.
Bản chính Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch (đối với tổ chức hành nghề luật sư do Sở Tư pháp Hà Nội cấp Giấy đăng ký hoạt động).
Biên bản họp thành viên (đối với chi nhánh, văn phòng do công ty luật hợp danh/công ty luật TNHH hai thành viên trở lên thành lập).
Giấy tờ, chứng minh hoặc cam kết của tổ chức hành nghề luật sư về việc sẽ nộp đủ số thuế còn nợ; thanh toán xong các khoản nợ các khoản nợ khác; làm xong thủ tục chấm dứt hợp đồng đã ký với luật sư, nhân viên; thực hiện xong các hợp đồng dịch vụ pháp lý chi nhánh đã ký với khách hàng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1513
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21