Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1585
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây. + Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính – Ủy ban nhân dân cấp xã (không được ủy quyền).
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (01 bản chính cho người yêu cầu). Trường hợp từ chối thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký lại khai thông tin vào tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi, chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và quy định pháp luật; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - UBND cấp xã.
Bước 2: Cán bộ 1 cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đủ, còn thiếu cần phải bổ sung thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Chú ý: Việc hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cán bộ tiếp nhận cần hướng dẫn bằng văn bản, ghi cụ thể nội dung những giấy tờ cần bổ sung, cần hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới Bộ phận chuyên môn để giải quyết (cán bộ Tư pháp - Hộ tịch).
Bước 4: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận 1 cửa; kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ. Chuyển kết quả ra Bộ phận một cửa
Trường hợp hồ sơ cần xác minh, làm rõ; cần bổ sung hồ sơ, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch gửi yêu cầu để Bộ phận 1 cửa thông báo công dân bổ sung và hẹn lại ngày trả kết quả.
Bước 5: Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn.
Chú ý: Trường hợp từ chối đăng ký thì UBND cấp xã phải trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Việc đăng ký lại nuôi con nuôi thực hiện khi: Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại UBND cấp xã nhưng cả Sổ hộ tịch và Bản chính Giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (TP/CN - 2011/CN.04).
Chú ý: Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã không phải nơi trước đây đã đăng ký nuôi con nuôi thì phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký và có chữ ký của ít nhất 02 người làm chứng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1585
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20