Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1685
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục phổ thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (có phụ lục chi tiết kèm theo).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị có nhu cầu dạy và học bằng tiếng nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tại bộ phận một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
Bước 2: Sở GD&ĐT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;
Bước 3: Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra thẩm định tại đơn vị;
Bước 4: Giám đốc Sở ký cấp giấy chứng nhận;
Bước 5: Sở GD&ĐT trả Giấy chứng nhận cho đơn vị (theo phiếu hẹn) tại bộ phận một cửa.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đầy đủ các loại hồ sơ hợp lệ như ở mục 3;
Đề án xây dựng phải rõ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên giảng dạy.
Đề án chi tiết dạy và học bằng tiếng nước ngoài;
Tờ trình đề nghị cấp Giấy chứng nhận dạy học bằng tiếng nước ngoài;
Chương trình, thời khóa biểu dự kiến thực hiện với các khối lớp;
Bộ chương trình, tài liệu giảng dạy ngoại ngữ theo cấp học;
Bản thuyết minh về tính khả thi của chương trình, dạy Demo có học sinh;
Biên bản thẩm định của Hội đồng cấp cơ sở (quận, huyện).
Số bộ hồ sơ: 3 bộ chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các trường phổ thông (Đối với các trường tiểu học) - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1685
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
7