Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1687
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn (Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể:
- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ trên mạng thông tin: 1 ngày.
- Chuẩn bị và tổ chức kiểm tra thẩm định: 4 ngày.
- Tổng hợp hồ sơ, biên bản trình giám đốc ký giấy phép: 4 ngày.
- Trả giấy phép cho trung tâm : 1 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập có nhu cầu xin phép hoạt động, gửi hồ sơ xin cấp giấy phép qua mạng, thông qua hệ thống thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
Bước 2: Sở GD&ĐT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;
Bước 3: Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra thẩm định tại trung tâm;
Bước 4: Giám đốc Sở ký giấy phép;
Bước 5: Sở GD&ĐT trả Giấy phép cho trung tâm.
Báo cáo đề nghị của giám đốc trung tâm;
Bản sao Quyết định thành lập trung tâm của chủ tịch UBND thành phố.
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (trong đó có 01 bộ chính)

0
8