Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS171
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạ Sở Tư pháp Hà Nội (số 1B – Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội )
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ky hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở Tư pháp, nhận phiếu hẹn trả kết quả
Bước 2: Sở Tư pháp thụ lý , giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây thực hiện tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì việc thực hiện ghi vào sổ tại Sở Tư pháp nơi công dân Việt Nam cư trú trước khi xuất cảnh
Công dân Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam thường trú, có yêu cầu ghi chú ly hôn mà việc kết hôn trước đây đăng ký tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thì việc thực hiện ghi chú ly hôn thực hiên tại Sở Tư pháp nơi công dân Việt Nam thường trú
Sở Tư pháp mà trong phạm vi tỉnh, thành phố đó đương sự đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú việc kết hôn trước đây thực hiện việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Trường hợp việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn nhằm mục đích kết hôn, thì thẩm quyền thuộc về Sở Tư pháp nơi đương sự nộp hồ sơ
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Bản sao bản án/quyết định ly hôn của Tòa án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao thòa thuận ly hôn do Tòa án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của Tòa án nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan nhà nước của nước ngoài công nhận việc ly hôn
Bản sao chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hợp lệ để chứng minh nhân thân của người có đơn yêu cầu
Bản sao hộ khẩu để chứng minh thẩm quyền thực hiện việc ghi chú ly hôn
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS171
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23