Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS189
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính hoặc 16 Cao Bá Quát – Hà Nội
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể ngày nghỉ, ngày lễ) tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra theo các tiêu chí quy chuẩn kỹ thuật bến xe
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định đưa bến xe vào khai thác
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Bước 2: Cán bộ ghi giấy hẹn và trả kết quả tại Bộ phận một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bến xe phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch đã được phê duyêt
Bến xe phải xây dựng theo quy chuẩn tương ứng với từng loại bến xe
Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho người, hàng hóa và phương tiện trong bến xe và khi ra, vào bến
Thuận lợi trong việc kết nối giao thông và chuyển tiếp với các phương thức vận tải khác, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, lưu thông hàng hóa tại địa phương và khu vực
Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác (theo mẫu)
Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe
Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo quy chuẩn bến xe
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị công bố đưa bến xe vào khai thác
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố đưa bến xe vào khai thác - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS189
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17