Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS194
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp – Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính ( bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội. Cách 2: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ trong hồ sơ trong trường hợp này phải được công chứng, chứng thực đúng theo quy định pháp luật. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính ( bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội. Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội; ĐT: 0433.546.151 hoặc 0433.546163
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đúng quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thành lập Văn phòng Công chứng do 02 công chứng viên trở lên thành lập dưới hình thức công ty hợp danh; Trường hợp từ chối, Ủy ban nhân dân thành phố thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định pháp luật
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi UBND Thành phố
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.
+ Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
+ Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Cán bộ một cửa vào sổ và chuyển hồ sơ đã tiếp nhận tới Phòng quản lý các hoạt động bổ trợ Tư pháp (p. Bổ Trợ Tư pháp) để giải quyết theo quy định
Bước 4: Phòng quản lý các hoạt động Bổ Trợ tư pháp hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền tại đơn vị mình trong thời hạn quy định.
* Trường hợp trong quá trình giải quyết, hồ sơ cần thực hiện xác minh thì cần thông tin kịp thời tới cho công dân biết.
Bước 5: Phòng quản lý các hoạt động Bổ trợ Tư pháp tham mưu Sở trình UBND Thành phố ra Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
• Người đại diện của Văn phòng công chứng là Trưởng văn phòng và Trưởng văn phòng phải là công chứng viên.
• Tên của Văn phòng công chứng phải bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
• Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng Công chứng phải đăng ký hoạt động.
• Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, VP công chứng không đăng ký hoạt động hoặc bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động thì bị thu hồi quyết định cho phép thành lập.
• Không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở tổ chức hành nghề.
• Người đề nghị thành lập Văn phòng công chứng tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc lập hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (mẫu TP-CC-08 Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT-BTP);
Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
Đề án thành lập Văn phòng công chứng, cần nêu rõ các vấn đề sau:
* Sự cần thiết thành lập Văn phòng Công chứng: chứng minh được sự cần thiết thành lập Văn phòng công chứng tại khu vực dự kiến đặt trụ sở Văn phòng công chứng, chứng minh khả năng đáp ứng nhu cầu công chứng của Văn phòng công chứng đối với khu vực đó.
* Về tổ chức và nhân sự của Văn phòng Công chứng, nêu rõ các nội dung sau:
- Loại hình Văn phòng công chứng: Công ty hợp danh.
- Tên, số và quyết định bổ nhiệm công chứng viên, số thẻ và ngày cấp thẻ công chứng viên (nếu có) của công chứng viên thành lập;
- Dự kiến kế hoạch chấm dứt hành nghề luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật của công chứng viên thành lập và các công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng (đối với công chứng viên là luật sư, đấu giá viên, thừa phát lại, trọng tài viên, giám định viên tư pháp, tư vấn viên pháp luật);
- Các thành viên góp vốn, phần vốn góp và tiến độ góp vốn;
- Dự kiến tên gọi và tên giao dịch của Văn phòng công chứng;
- Dự kiến nhân sự của Văn phòng công chứng: nêu rõ số lượng, trình độ và kinh nghiệm của công chứng viên, thư ký nghiệp vụ, nhân viên kế toán, nhân viên công nghệ thông tin, nhân viên lưu trữ và các nhân viên khác (cung cấp giấy tờ chứng minh các nội dung nêu trên, nếu có);
- Khả năng quản trị Văn phòng:
+ Đề án thể hiện được khả năng quản trị Văn phòng.
+ Khả năng quản trị Văn phòng của Trưởng Văn phòng (cung cấp các giấy tờ chứng minh, nếu có).
- Các dự kiến khác về tổ chức và nhân sự.
* Về cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng, cần nêu rõ các nội dung sau:
- Trụ sở:
+ Vị trí dự kiến đặt Văn phòng;
+ Tổng diện tích sử dụng của Văn phòng (cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp, nếu có);
+ Diện tích Văn phòng dành cho tiếp dân;
+ Diện tích Văn phòng dành cho lưu trữ.
- Đề án phải nêu rõ điều kiện thực hiện các quy định về an ninh trật tự và an toàn giao thông, cụ thể: diện tích giữ xe của khách và của nhân viên Văn phòng, phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.
- Cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt động của Văn phòng;
- Phương hướng áp dụng công nghệ thông tin;
- Cơ sở vật chất khác.
* Kế hoạch triển khai hoạt động của Văn phòng công chứng:
- Tiến độ thực hiện các dự kiến về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất của Văn phòng công chứng;
- Tiến độ và các kế hoạch đưa VPCC vào hoạt động;
- Quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ công chứng;
- Điều kiện lưu trữ, kế hoạch thực hiện việc lưu trữ và quy trình lưu trữ hồ sơ;
- Các vấn đề khác liên quan đến việc triển khai hoạt động của Văn phòng công chứng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập Văn phòng Công chứng do 02 công chứng viên thành lập (loại hình công ty hợp danh)- Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS194
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
65