Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS236
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính hoặc 16 Cao Bá Quát – Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 7 ngày ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( Không kể ngày nghỉ, ngày lễ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải nơi có cảng
Bước 2: Sở Giao thông vận tải xem xét nếu thoả mãn các điều kiện theo quy định thì công bố cảng thuỷ nội địa
Đối với dự án mở luồng, tuyến đường thủy nội địa mới hoặc dự án cải tạo nâng cấp luồng, tuyến đường thủy nội địa:
+ Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa;
+ Quyết định phê duyệt dự án;
+ Hồ sơ thiết kế của dự án;
+ Hồ sơ hoàn công công trình;
+ Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của chủ đầu tư
Đối với luồng, tuyến đường thủy nội địa công bố lại hoặc không có dự án đầu tư:
+ Tờ trình đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa;
+ Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thủy nội địa đề nghị công bố;
+ Thuyết minh luồng, tuyến đường thủy nội địa;
+ Sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa; tổ chức quản lý đường thủy nội địa trên tuyến
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS236
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
28