Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS352
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – UBND cấp huyện
Cách 2: Người có yêu cầu nếu không có điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay
Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay trong buổi làm việc sau khi tiếp nhận
- Trường hợp số lượng yêu cầu chứng thực bản sao lớn thì có thể hẹn lại nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao đã được chứng thực từ bản chính; Trường hợp từ chối thực hiện chứng thực, người thực hiện chứng thực phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu chuẩn bị số lượng bản sao cần chứng thực từ bản chính và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) – UBND cấp huyện
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đúng như quy định, cán bộ một cửa vào sổ tiếp nhận và ghi giấy hẹn cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, cán bộ một cửa có trách nhiệm hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật
- Nếu việc chứng thực không thuộc thẩm quyền của cơ quan mình thì hướng dẫn công dân đến cơ quan khác có thẩm quyền
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới Phòng Tư pháp giải quyết
Bước 4: Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định; Hoàn thiện và chuyển kết quả thực hiện ra bộ phận một cửa đúng thời gian
- Trường hợp trong quá trình giải quyết nếu phát sinh yêu cầu cần phải xác minh tính chính xác của giấy tờ cần chứng thực thì cần thông tin kịp thời cho bộ phận một cửa để thông báo cho người có yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh tính hợp pháp của giấy tờ, văn bản được yêu cầu chứng thực hoặc hẹn lại thời gian giải quyết (nếu cần)
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả từ Phòng Tư pháp, vào sổ giao nhận hồ sơ và trả kết quả cho công dân theo giấy hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao gồm:
- Bản chính cấp lần đầu
- Bản chính cấp lại
- Bản chính đăng ký lại
Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp của giấy tờ khi yêu cầu chứng thực
Những trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính:
- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo
- Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung
- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận , chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
- Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao
Bản sao giấy tờ cần chứng thực (tùy theo số lượng yêu cầu)
Bản chính của giấy tờ sẽ chứng thực bản sao
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu của công dân
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 2.000 đồng/ trang; từ trang thứ 3 trở đi thu 1.000 đồng/ trang, tối đa không quá 100.000 đồng/ bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [101]
Thu hồi đất, giao đất hoặc cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án - Hà Nội
Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi, khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Hà Nội
Thay đổi, bổ sung, gia hạn quyết định Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) - Hà Nội
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Hà Nội
Ghi vào sổ đăng ký kết hôn để công nhận việc đăng ký kết hôn của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi vào sổ việc kết hôn) - Hà Nội
Ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Ghi chú việc nhận cha, mẹ, con) - Hà Nội
Ghi vào sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con để công nhận việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Công nhận việc nhận cha, mẹ, con) - Hà Nội
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn/Hủy kết hôn trái pháp luật - Hà Nội
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Hà Nội
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Hà Nội
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Hà Nội
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã - Hà Nội
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Hà Nội
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) - Hà Nội
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hà Nội
Đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Hà Nội
Cấp giấy phép hoạt động in - Hà Nội
Cấp lại giấy phép hoạt động in - Hà Nội
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Hà Nội
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Hà Nội
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hà Nội
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tượng đài, tranh hoành tráng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng di dời công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng di dời công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Gia hạn thời gian tồn tại công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng tạm - Hà Nội
Gia hạn giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân xã cấp - Hà Nội
Cấp lại giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân xã cấp - Hà Nội
Điều chỉnh giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân xã cấp - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân xã - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng di dời nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân xã - Hà Nội
Gia hạn thời gian tồn tại nhà ở nông thôn được Ủy ban Nhân dân xã cấp Giấy phép xây dựng tạm - Hà Nội
Gia hạn giấy phép xây dựng - Hà Nội
Cấp lại giấy phép xây dựng - Hà Nội
Cấp lại giấy phép xây dựng - Hà Nội
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Hà Nội
Gia hạn giấy phép xây dựng - Hà Nội
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền uỷ ban nhân dân xã - Hà Nội
Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản - Hà Nội
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi đích danh) - Hà Nội
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp nhận con nuôi không đích danh) - Hà Nội
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký nhận nuôi con nuôi đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam - Hà Nội
Cấp lại đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Nhập quốc tịch Việt Nam - Hà Nội
Trở lại quốc tịch Việt Nam - Hà Nội
Xin thôi quốc tịch Việt Nam - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Hà Nội
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Hà Nội
Cấp bản sao hoặc trích lục Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Đăng ký việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài - Hà Nội
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Công ty Luật nước ngoài - Hà Nội
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ 1911 đến 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội) - Hà Nội
Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên - Hà Nội
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân - Hà Nội
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản - Hà Nội
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; văn bản, giấy tờ có tính chất song ngữ và giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS352
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26