Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS354
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính và người sử dụng đất đi nộp nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại: Bộ phận Một cửa cấp huyện
Bước 2: - Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 17 ngày làm việc
+ Công việc 1: Kiểm tra hồ sơ, xác minh thực địa (10 ngày )
+ Công việc 2: Chuẩn bị hồ sơ, viết GCN, gửi thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính (7 ngày)
Bước 3: Phòng Tài nguyên Môi trường: Thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, trình UBND cấp huyện cấp GCN (07 ngày)
Bước 4: - UBND cấp huyện: 03 ngày
+ Ký Quyết định cấp GCN và ký GCN.
+ Vào sổ, đóng dấu Quyết định, GCN
Bước 5: - Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà: 03 ngày
+ Vào sổ, sao lưu GCN
+ Bàn giao Quyết định cấp GCN cho phường để trả cho công dân.
+ Văn phòng Đăng ký Đất nhà thu giấy tờ gốc, chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính và trao GCN cho người được cấp GCN (Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính)
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu)
Bản sao các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng ( trừ trường hợp trong giấy tờ nhà , đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng)
CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất
Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có)
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật( nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản xác minh hiện trạng, ranh giới thửa đất và tài sản gắn liền với đất
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận
Tờ trình của UBND phường
Trích Biên bản họp Hội đồng xét cấp GCN
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp GCN QSD đất 25.000 đ
Lệ phí cấp GCNQSD đất và tài sản gắn liền với đất 100.000 đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS354
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
22