Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS356
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa
Bước 2: - Thụ lý tại Văn phòng Đăng ký đất và nhà: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Công việc 1: Thẩm định hồ sơ (05 ngày), có văn bản và gửi hồ sơ đến UBND phường (nơi có đất) để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả tại trụ sở UBND phường (15 ngày không tính vào thời gian thụ lý của VP)
+ Công việc 2:
Kiểm tra xác minh thực địa, xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản và xác nhận vào đơn;
Xác minh thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gửi Phiếu lấy ý kiến của Phòng quản lý nhà ở, công trình xây dựng (Mẫu số 07 của TT 17). (05 ngày làm việc ra văn bản trả lời)
+ Công việc 3: Lập Tờ trình và Quyết định trình Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Quận; Lập Phiếu chuyển gửi cơ quan thuế (03 ngày làm việc)
+ Công việc 4: Viết bổ sung vào GCN, trả kết quả cho công dân sau khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định: 02 ngày làm việc
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận một cửa
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu 01/ĐK-GCN của TT 17 (01 bản)
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu 03/ĐK-GCN của TT 17 (01 bản)
Bản sao chứng thực hoặc công chứng các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 của Quyết định số 117/2009 (02 bản)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) và 02 bản sao công chứng
Tờ khai lệ phí trước bạ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xác nhận đối với GCN (không có nhà) 20.000 đồng/trường hợp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký biến động chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất chưa được ghi trên Giấy chứng nhận - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS356
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26